Měření a konzultace pro rozvoj úspěšného leadera


Talentwork leadership měření je komplexní a transformační přístup k rozvoji manažerů a leaderů týmů a firem. Leadership měření vychází ze sběru skutečných dat, ne domněnek, dohadů, nebo jednostranných náhledů.

Měření se zaměřuje na vás, jako leadera, ale také na váš tým minimálně 5 lidí. 

Po vypracování dotazníků vás seznámíme s výsledky a provedeme celým procesem tak, abyste:

  1. Poznal a pojmenoval jakým jste aktuálně vedoucím pro svůj tým
  2. Pochopil souvislosti a situaci v týmu a jeho ideální směřování do budoucna
  3. Rozvíjel ty nejdůležitější kompetence a dovednosti k efektivnějšímu a autentickému řízení týmu


POJMENUJTE > POCHOPTE > ROZVÍJEJTE SE

Oblasti, které měření pokrývá. Zdroje, ze kterých vycházíme a proč je zjišťujeme:

1. Úroveň autenticity (Stephen Joseph, Autenticita) - Autenticita zvyšuje produktivitu týmu, zlepšuje vztahy a wellbeing členů týmu.

2. Úroveň týmové kultury (Tribal Leadership) - Vyšší stupeň týmové kultury přináší vyšší produktivitu práce a take větší spokojenost lidí v týmu.

3. Osobní hodnoty (Barrett Values Centre) - Hodnoty nám ukazují kde jsme, co je pro nás důležité a kam směřujeme. Odrážejí míru naší spokojenosti a naplnění osobních potřeb.

4. Týmové hodnoty (Barrett Values Centre) - Týmové hodnoty spojují členy týmu, pokud jsou sladěné přináší funkční spolupráci, autenticitu a rozhodnost při úvahách kam a jak dál pokračovat.

5. Manažerský styl (Gallup, It's the Manager) - manažerský styl budoucnosti vede k lepším výsledkům a může být užitečné pro manažera vědět, kde se na škále aktuálně nachází. V posledním roce došlo k zásadnímu posunu v požadavcích na zvládnutí širšího pojetí řízení jednotlivců a týmů. Uvažované budoucí nároky a potřeby se stávají každodenní realitou.

6. Kompetence 2.0 (Gallup, It's the Manager) - ať už jde o vytváření vztahů, cílený rozvoj, jasnou komunikaci, kritické myšlení, zvládnutí změn, nebo formulování společné vize, každý manažer tyto kompetence naplňuje a rozvíjí u svých lidí jinak.

7. Práce s vlastními emocemi a jejich vnímání týmem (Paul Ekman, Odhalené emoce) - emoce jsou základem osobnosti každého člověka. Jejich malé nebo naopak přehnané projevy v týmu mohou mít zásadní dopad na jeho fungování a výsledky.

8. Práce na dálku (Talentwork, Michal Martoch) - v posledním roce došlo k velkým změnám ve využívání vzdálené práce. Potřeba správně nastavit a řídit práci na dálku, je dnes zásadní pro udržení produktivity všech týmů.

9. Talenty, silné a slabé stránky (Gallup, CliftonStrengths, Strengths Based Leadership) - vrozené talenty a silné stránky se v čase mění jen velmi zřídka, manažeři tak na nich mohou stavět, jak strategii pro práci týmu, tak cíleně rozvíjet sami sebe.


Cena pro leadera (manažera týmu):

  • 2 x výstupy z měření - Já jako leader, Já a můj tým - 4 000 Kč
  • 1 x individuální konzultace - interpretace a vysvětlení výsledků a použitých metodik (1,5h/2 000 Kč za hodinu)
  • 1 x individuální konzultace - doporučení a příprava rozvojového plánu leadera (1,5h/2 000 Kč za hodinu)

Celkem: 10 000 Kč

Cena pro týmy a firmy (měření pro více manažerů):

  • 2 x výstupy z měření (Já jako leader, Já a můj tým) - 4 000 Kč
  • 2 x individuální konzultace (1,5h/2 000 Kč za hodinu)
  • 1 x zpráva a závěrečná konzultace se zadavatelem (1h/2 000 Kč za hodinu)

Celkem: 12 000 Kč / 1 manažer

Možnost přikoupení a kombinace s talentovým testem CliftonStrengths®Gallup a dalšimi konzultacemi.