TALENTY & SILNÉ STRÁNKY

Proměňte svoje talenty v silné stránky.


TALENT x INVESTICE = SILNÁ STRÁNKA

Talent se projevuje spontánně v našem chování a myšlení. V tom, jak vnímáme okolní svět a jak se v něm projevujeme. 

Talenty se v čase, na rozdíl od hodnot, v zásadě nemění. Pokud je poznáme a vědomě používáme, můžeme se o ně opravdu "opřít". Činnosti a aktivity u kterých využíváme naše silné talenty, nám přinášejí radost, uspokojení a dobíjejí nás energií.

Investice je váš vlastní čas a odhodlání se získanými informacemi dále pracovat, svoje talenty rozvíjet a vědomě je zapojit a používat jak v pracovním, tak i v osobním životě.

Silná stránka se potom rodí z plně zvládnutého a vědomě využívaného a posilovaného talentu, kterému jsme věnovali dostatek času a pozornosti a nyní nám může opakovaně přinášet ty nejlepší možné výsledky.


ZDROJE & METODIKA

Z čeho vycházím a s čím pracuji

  • Test silných stránek CliftonStrengths®Gallup

Dnes pravděpodobně nejlépe definované spektrum našich 34 talentů a jejich základní popis získáme provedením testu CliftonStrengths®. Zvolením lokace - Česká republika, si můžete udělat kompletní talentový test v češtině, s tímto výstupem také dále pracujeme. Je zde i možnost udělat si test jen na TOP 5 nejsilnějších talentů a pokud vás výstup zaujme, dokoupit si kompletní profil 34 talentů. Při konzultacích pracuji s výstupem minimálně TOP 5, ale doporučuji investovat do kompletního přehledu, který přináší povědomí také o podpůrných talentech a slabých stránkách.

Nově Gallup nabízí také talentový profil přímo pro manažery a leadery. Výsledný report testu Clifton Strengths for Managers® obsahuje podrobný popis 10 nejsilnějších talentů, rady pro jejich praktické a efektivní využití k dosažení aktuálních cílů a při vedení týmu. Test a report zatím nejsou v češtině, ale pokud máte hotový profil TOP 5 nebo komplet 34 talentů, lze jej použít, po přikoupení testu pro manažery, k vygenerování také tohoto reportu.

  • Test a práce s hodnotami - Barrett Values®

Přehled aktuálních osobních hodnot lze jednoduše získat z testu hodnot Barrett Values. Naše hodnoty se mění v čase. Výsledky testu skvěle doplňují a přispívají v práci na zapojení talentů a silných stránek. Ukazují nám, čeho chceme dosáhnout, kam jdeme, a talenty jsou pak tím z čeho můžeme vyjít a o co se cestou opřít.

Hodnoty a jejich sladění s talenty na osobní, ale i týmové a firemní úrovni, nám přináší funkční spolupráci, autenticitu a rozhodnost při úvahách kam a jak dál pokračovat.

  • Firemní kultura - metodika Kmenového vůdcovství / Tribal leadership®

Testování úrovně firemní kultury pomocí metodiky Tribal leadershipu, 1.-5. stupeň, z knihy autorů Dave Logan, John King a Halee Fischer-Wright, ze společnosti Culture Sync.

  • Systém Talentwork People Analytics®

Nástroj pro datovou analýzu a tvorbu reportů, které pomáhají propojit a sladit výsledky testů jednotlivců do práce týmu, nebo firmy. Systém Talentwork People Analytics umožňuje efektivně pracovat s moduly - Talenty, Hodnoty, Činnosti, Kmenové vůdcovství, Talentová zpětná vazba 360°.

  • Talentwork leadership měření®

Talentwork leadership měření je komplexní a transformační přístup k rozvoji manažerů a leaderů týmů a firem. Leadership měření vychází ze sběru skutečných dat, ne doměnek, dohadů, nebo jednostranných náhledů. Měření se zaměřuje na vás, jako leadera, ale také na váš tým minimálně 5 lidí. Po vypracování dotazníků vás seznámíme s výsledky a provedeme celým procesem tak, abyste - poznal a pojmenoval jakým jste aktuálně vedoucím pro svůj tým, pochopil souvislosti a situaci v týmu a jeho ideální směřování do budoucna, a také rozvíjel ty nejdůležitější kompetence a dovednosti k efektivnějšímu a autentickému řízení týmu.