TALENTY & SILNÉ STRÁNKY

Proměňte svoje talenty v silné stránky.

TALENT x INVESTICE = SILNÁ STRÁNKA

Talent se projevuje spontánně v našem chování a myšlení. V tom, jak vnímáme okolní svět a jak se v něm projevujeme. 

Talenty se v čase, na rozdíl od hodnot, v zásadě nemění. Pokud je poznáme a vědomě používáme, můžeme se o ně opravdu "opřít". Činnosti a aktivity u kterých využíváme naše silné talenty, nám přinášejí radost, uspokojení a dobíjejí nás energií.

Investice je váš vlastní čas a odhodlání se získanými informacemi dále pracovat, svoje talenty rozvíjet a vědomě je zapojit a používat jak v pracovním, tak i v osobním životě.

Silná stránka se potom rodí z plně zvládnutého a vědomě využívaného a posilovaného talentu, kterému jsme věnovali dostatek času a pozornosti a nyní nám může opakovaně přinášet ty nejlepší možné výsledky.

ZDROJE & METODIKA

Z čeho vycházím a s čím pracuji

  • Test silných stránek CliftonStrengths®Gallup

Dnes pravděpodobně nejlépe definované spektrum našich 34 talentů a jejich základní popis získáme provedením testu CliftonStrengths®. Zvolením lokace - Česká republika, si můžete udělat kompletní talentový test v češtině, s tímto výstupem také dále pracujeme. Je zde i možnost udělat si test jen na TOP 5 nejsilnějších talentů a pokud vás výstup zaujme, dokoupit si kompletní profil 34 talentů. Při konzultacích pracuji s výstupem minimálně TOP 5, ale doporučuji investovat do kompletního přehledu, který přináší povědomí také o podpůrných talentech a slabých stránkách.

  • Test a práce s hodnotami - Barrett Values®

Přehled aktuálních osobních hodnot lze jednoduše získat z testu hodnot Barrett Values. Naše hodnoty se mění v čase. Výsledky testu skvěle doplňují a přispívají v práci na zapojení talentů a silných stránek. Ukazují nám, čeho chceme dosáhnout, kam jdeme, a talenty jsou pak tím z čeho můžeme vyjít a o co se cestou opřít.

Hodnoty a jejich sladění s talenty na osobní, ale i týmové a firemní úrovni, nám přináší funkční spolupráci, autenticitu a rozhodnost při úvahách kam a jak dál pokračovat.

  • Firemní kultura - metodika Kmenového vůdcovství / Tribal leadership®

Testování úrovně firemní kultury pomocí metodiky Tribal leadershipu, 1.-5. stupeň, z knihy autorů Dave Logan, John King a Halee Fischer-Wright, ze společnosti Culture Sync.

  • Systém Talentwork People Analytics®

Nástroj pro datovou analýzu a tvorbu reportů, které pomáhají propojit a sladit výsledky testů jednotlivců do práce týmu, nebo firmy. Systém Talentwork People Analytics umožňuje efektivně pracovat s moduly - Talenty, Hodnoty, Činnosti, Kmenové vůdcovství, Talentová zpětná vazba 360°.