3 kroky k autentickému životu

21.07.2021

Jak uvádí ve své knize, Autenticita - Jak být sám sebou a proč na tom záleží (Portál, 2018), britský psycholog Stephen Joseph, téma autenticity můžeme nahlédnout pohledem kombinace tří oblastí, které autentičtí lidé zvládají velice dobře. Tyto pokrývají všechny oblasti lidské činnosti a vzorec platí jen pokud jsou v něm zahrnuty všechny jeho části současně.


Znát sebe sama x Patřit sama/sám sobě x Být sama/sám sebou = Autentický život


Podívejme se co jednotlivé kroky představují a co pro nás mohou znamenat.

1. Znát sebe sama

Autentičtí lidé znají sami sebe. Jsou schopni naslouchat svému vnitřnímu hlasu a chápou složitost svých pocitů. Abychom byli autentičtí, musíme se umět podívat pravdě o sobě do očí, bez ohledu na to, jak nepříjemná může být. Znát svoje talenty, silné a slabé stránky, svoje aktuální potřeby a hodnoty, které nám je naplňují, je součástí cesty za poznáním sebe sama.

2. Patřit sama/sám sobě

Autentičtí lidé na sebe berou zodpovědnost za volby, které v životě učiní. Jsou vědomými autory svých životů. Nebojí se chyb ani selhání, neobviňují ostatní, ale ani sami sebe. Učí se z toho, co se stalo, a do budoucna se dívají s větší moudrostí a pochopením. Jsou si vědomi vlastních omezení, pracují na tom co mohou a chtějí ovlivňovat, s pokorou a úctou k tomu, co je přesahuje. Chápou, že je pro všechny lepší nechat ostatní převzít jejich vlastní zodpovědnost a podpořit je v jejich snažení, než jim nabízet hotová řešení.

3. Být sama/sám sebou

Autenticita je náš přirozený stav. Vyvážit proces realizace vlastních potřeb a zároveň žít společně s druhými a naplňovat potřeby těchto vztahů však není vždy jednoduché. Potřebujeme srozumitelně a otevřeně komunikovat o tom za čím si stojíme a žít svůj život v souladu se svými názory, hodnotami a motivacemi. Přitom chceme respektovat a zůstávat otevření názorům a postojům ostatních.

Žít autentický život vyžaduje odvahu být poctivý sám k sobě a také k ostatním. Otevření se vlastnímu vnitřnímu zdroji je vždy také riskantní. Zvlášť když jsme si dříve dobrovolně "postavili" vlastní identitu, zaujaly role a pozice, vycházející z naší podmíněnosti a konformity, které nám dočasně umožnily naplnit naše ambice, nebo aktuální potřeby a cíle. Reakce našeho okolí mohou být odmítavé, změny v našem chování a činech mohou zůstávat nepochopené. Stojí to tedy vůbec za to?

Autenticita se vždy, často i s velkým časovým odstupem, přihlásí o pozornost. Je životní potřebou naší podstaty, která se touží projevit, najít své místo a být svým nejlepší možným vyjádřením v tomto světě.

Jak často upozorňuje ve svých přednáškách a knihách Dr. Gábor Maté, pokud toto "volání naší podstaty" ignorujeme, nebo dlouhodobě potlačujeme a přehlížíme, může to mít někdy až fatální následky skrze nevyléčitelná onemocnění, nebo mnohé závislosti. Od narození žijeme v naprosté závislosti na okolí, v dospívání máme potřebu se tomu vzepřít a stát se nezávislými, abychom v zápětí opět, ale nyní dobrovolně, odevzdali naši svobodu a autentičnost tomu, co nám má přinést okamžitý úspěch, štěstí, nebo alespoň dočasnou výhodu, lepší pracovní místo nebo společenské postavení. 

Pokud se nám v dospělosti, nejčastěji někdy kolem středního věku, podaří tímto stále se zužujícím hrdlem protáhnout, přichází otevření nových možností, opravdová spolupráce a sdílení zkušeností a dovedností s ostatními. Důležitou roli v tomto procesu sehrává také míra zralosti naší mysli, kdy se mění nejen to co člověk ví a čeho chce dosáhnout, ale také to jak o tom, co ví a chce, přemýšlí a z jakých úhlů pohledu dokáže tyto aktuální možnosti nahlédnout.

V dnešním technologiemi propojeném světě zůstává autentický přístup k životu a cesta k vlastním vnitřním zdrojům stále velkou výzvou. Je osobní, mýtickou a dobrodružnou "cestou hrdiny", která není jednoduchá, ale přináší požadované změny a následně větší spokojenost a vyrovnanost.

Autenticita, vnitřní soudržnost a integrita, je přesně to co všichni intuitivně hledáme. Vydáváme se přitom úplně opačným směrem, od vlastních vnitřních zdrojů, přirozených talentů a silných stránek, k instantním a plochým řešením, která se nám nabízejí na každém kroku.

Jakým směrem se vydáme je jen nás, okamžik za okamžikem se znovu rozhodujeme. Nemusí být před námi konkrétní cíl, ale můžeme následovat cestu, kterou si vybíráme sami, než abychom šli po cestě, kterou pro nás chtějí vybrat jiní.

Zde je pár rad od Stephena Josepha, jak zavést autentický přístup do každodenního života.

Osobní přístup:

Přístup k ostatním:

(volná citace z knihy Autenticita - Jak být sám sebou a proč na tom záleží, Portál, 2018 )


Doporučené zdroje pro další studium a práci v týmech:

Autenticitu leaderů týmů měříme pomocí unikátního nástroje Talentwork leadership měření. Autenticita leaderů výrazně zvyšuje produktivitu týmu, zlepšuje vztahy a wellbeing členů týmu. Více informací o rozvojovém programu a měření pro leadery a manažery týmů najdete v části věnované leadershipu.

Pro hlubší a systematický rozvoj leaderů doporučuji transformační výcvik Autentický leader.

Autenticita - Jak být sám sebou a proč na tom záleží (Portál, 2018) knihu doporučuji všem, kteří chtějí jít v tomto tématu více do hloubky, ale zároveň preferují praktické využití získaných informací. Je plná výborných cvičení a příkladů z praxe, které můžete využít jak pro sebe, tak pro rozvoj lidí ve vaší firmě nebo týmu.

Jak lidé zrají - Osobnostní růst v pracovním i osobním životě (Portál, 2019) knihu doporučuji všem, kteří se zabývají osobnostním rozvojem a koučováním lidí v týmech a firmách. Práce s vývojově odlišnými formami mysli, je důležitým rozšířením práce s hodnotami, potřebami a silnými stránkami lidí v týmech a firmách.