Provedu vás cestou k objevení vašich talentů & silných stránek

měřitelná data - uznávané testy - konzultace - koučink - poradenství


Individuální talentové konzultace


 • Nejsilnějších TOP 5 talentů - 1 konzultace na 5 nejsilnějších talentů (1,5-2h)
 • Kompletních 34 talentů - celkem 4 konzultace na TOP 5 talentů, silné a slabé stránky, určení dominantní a vítězné strategie (4x1,5-2h)
 • Kompletních 34 talentů + Hodnoty - celkem 5 konzultací na TOP 5 talentů, silné a slabé stránky a aktuální hodnoty, určení dominantní a vítězné strategie (4x1,5-2h + 1h)

Týmové talentové konzultace


 • Osobní a týmové talenty a hodnoty, dominantní a vítězná strategie týmu
 • Složení a rozdělení činností lidí v týmu pro aktuální nebo připravované projekty
 • Vyhledávání a výběr nového člena týmu
 • Spolupráce v týmu - audit činností, Talentová zpětná vazba 360°

Leadership měření - cílený rozvoj leadera


 • Měření se zaměřuje na vás, jako leadera, ale také na váš tým minimálně 5 lidí.
 • Po vypracování dotazníků vás seznámíme s výsledky a provedeme celým procesem ve 2 konzultacích.
 • Poznáte a pojmenujete jakým jste aktuálně vedoucím, pochopíte souvislosti a situaci v týmu a jeho ideální směřování do budoucna, a naplánujete si vlastní rozvoj těch nejdůležitějších kompetencí a dovedností

Manažerské talentové konzultace


 • 10 nejsilnějších talentů - popis a začlenění do skupin talentů, jejich aktuální zvládnutí/nezvládnutí a zapojení v práci s týmem (1,5-2h)
 • Praktické využití silných stránek vzhledem k aktuálnímu cíli, projektu, nebo řešení problému. (1,5-2h)
 • Doplňující konzultace na propojení talentů s hodnotami a jejich zacílení na osobní růst a rozvoj manažera. (1,5-2h)

Talentový koučink & trénink


 • Rozvoj a koučování práce s talenty zaměřené na výsledky a konkrétní řešení problémů
 • Trénink k osvojení návyků, technik a postupů, jak zlepšit a rozvíjet práci se silnými talenty a jak zvládnout a kompenzovat ty slabé
 • Vlastní pracovní a životní styl, kariéra, zvládání změn a práce s osobními hodnotami

Kariérní poradenství


 • Konzultace a koučink - vlastní přirozený pracovní styl s ohledem na talenty a aktuální hodnoty, určení dominantní a vítězné strategie
 • Kariéra, zvládání změn. Kam směřuji a o co se můžu opřít?
 • Spolupráce v týmu - audit činností, Talentová zpětná vazba 360°

Kmenové vůdcovství - Firemní kultura


 • Měření úrovně firemní kulutry podle metodiky Tribal Leadership
 • Konzultace k výsledkům testu s doporučením jak dostat tým-firmu na vyšší stupeň
 • Konzultace a koučink pro lídry a manažery, nebo členy týmů

Pracovní talentové kruhy


 • Sdílení zkušeností podle témat, talentů nebo skupin talentů
 • Poradna a sdílení technik, cvičení a nových přístupů k práci s talenty
 • Setkávání talentových konzultantů, koučů a profesionálů v práci se silnými stránkami a talentyNezávaznou a bezplatnou informační konzultaci v délce cca 30 min. je možné domluvit po vyplnění formuláře na kontaktní stránce

Běžná délka standardní talentové konzultace nebo koučinku je 1,5 - 2 hodiny, případně podle individuální předchozí domluvy. 

V současné době probíhají veškeré konzultace a koučink online. Na osobním setkání se můžeme dohodnout za předem sjednaných podmínek.

Cena za konzultaci a koučink je 1.500,- Kč za 1 hodinu. 

V cenách není započten test talentů a silných stránek CliftonStrengths® a nadstavbové reporty ze systému Talentwork People Analytics.


DOPORUČUJI & SPOLUPRÁCE


Lidé z Talentworku jsou opravdoví profesionálové v práci s talenty a v oblasti práce na dálku. Stojí za nimi přes 10 let zkušeností, stovky workshopů a tisíce odkonzultovaných hodin. Jsou také certifikovaným partnerem uznávaných světových institutů - Gallup, Barrett Values Centre. Navíc vyvíjejí a pracují i podle vlastních metodik, systémů a nástrojů, jako je Talentwork People Analytics.

Jsem absolventem jejich Talentového výcviku, který mohu jen doporučit. Je určený pro všechny, kteří chtějí nejen do hloubky poznat svoje vlastní talenty, ale také aktivně pomáhat ostatním v práci se silnými a slabými stránkami. Ať jako externí profesionálové u svých klientů, nebo jako manažeři a lídři týmů uvnitř vlastní firmy.

K vyzkoušení jejich práce a přístupu doporučuji rozvojové balíčky, kde je možné začít s TOP 5 talenty, pokračovat na kompletních 34 talentů, nebo jít opravdu do hloubky a dlouhodobě pracovat na rozvíjení talentů.

Pro všechny, kteří vedou vlastní týmy, na blízko i na dálku, doporučuji nový transformační výcvik Autentický leaderVýcvik je interaktivní a zahrnuje hloubkovou analýzu vás, jako lídra, ale i 5 klíčových členů vašeho týmu. To vše skrze nejlepší dostupné testy a nástroje analýzy, s měřitelnými výsledky a prožitou změnou vašeho leadershipu.

Talentwork vám také může pomoci úspěšně nastavit práci na dálku. Naučí vás, jak lépe komunikovat, spolupracovat, nebo vést a řídit tým online, přitom zůstávat efektivní ale i lidští. 

Pro více informací, reference a přímé kontakty pište také na info@talentyvpraci.cz .