Provedu vás cestou k objevení vašich talentů & silných stránek

měřitelná data - uznávané testy - konzultace - koučink - poradenství


Individuální talentové konzultace


 • TOP 5 + SILNÉ STRÁNKY /2,5 h./
 • HODNOTY + SLABÉ STRÁNKY /2,5 h./
 • STRATEGIE + FOKUS - zaměření na individuální potřeby - pozici, kariéru, téma apod. /3 h./
 • Balíček KOMPLET (Pojmenuj, Poznej, Použij) 1.-3. konzultace, celkem 8 hodin (zvýhodněná cena: 15.000,- Kč)
 • Konzultace probíhají postupně 1. až 3., každou následující lze vynechat. Pořadí z důvodu návaznosti a pochopení témat nelze měnit. 

Týmové talentové konzultace


 • TALENTY & HODNOTY TÝMU /Talentové matice, efektivní spolupráce, týmové hodnoty, dominantní a vítězná strategie týmu/
 • Leadership měření /Já jako leader +Já & Můj tým
 • Talentová zpětná vazba 360°
 • Audit činností - složení a rozdělení činností lidí v týmu pro aktuální nebo připravované projekty
 • Vyhledávání a výběr nového člena týmu

Leadership měření - cílený rozvoj leadera


 • Měření se zaměřuje na vás, jako leadera, ale také na váš tým minimálně 5 lidí.
 • Po vypracování dotazníků vás seznámíme s výsledky a provedeme celým procesem ve 2 konzultacích.
 • Poznáte a pojmenujete jakým jste aktuálně vedoucím, pochopíte souvislosti a situaci v týmu a jeho ideální směřování do budoucna, a naplánujete si vlastní rozvoj těch nejdůležitějších kompetencí a dovedností

Manažerské talentové konzultace


 • 10 nejsilnějších talentů - popis a začlenění do skupin talentů, jejich aktuální zvládnutí/nezvládnutí a zapojení v práci s týmem (2h)
 • Praktické využití silných stránek vzhledem k aktuálnímu cíli, projektu, nebo řešení problému. (2h)
 • Doplňující konzultace na propojení talentů s hodnotami a jejich zacílení na osobní růst a rozvoj manažera.

Talentový koučink & trénink


 • Rozvoj a koučování práce s talenty zaměřené na výsledky a konkrétní řešení aktuálních výzev
 • Trénink k osvojení návyků, technik a postupů, jak zlepšit a rozvíjet práci se silnými talenty a jak zvládnout a kompenzovat ty slabé
 • Vlastní pracovní a životní styl, kariéra, zvládání změn a práce s osobními hodnotami

Kariérní poradenství


 • Konzultace a koučink - vlastní přirozený pracovní styl s ohledem na talenty a aktuální hodnoty, určení dominantní a vítězné strategie
 • Kariéra, zvládání změn. Kam směřuji a o co se můžu opřít?
 • Spolupráce v týmu - audit činností, Talentová zpětná vazba 360°

Transformační programy pro jednotlivce


 • Leader - vize & vědomý rozvoj a leadership, talentový a hodnotový profil, individuální strategie a rozvojový plán
 • Manažer - řízení lidí a procesů ke společnému cíli, talentový a hodnotový profil, individuální strategie a rozvojový plán
 • Wellbeing - osobní rozvoj, rovnováha a spokojenost v 5 klíčových oblastech - práce, vztahy, zdraví, finance a prostředí; talentový a hodnotový profil, osobní vize a individuální rozvojový plán

  Transformační programy pro týmy


  • Leader & Tým - vize & vědomý rozvoj a leadership, talentová a hodnotová zpětná vazba a spolupráce v týmu
  • Manažer & Tým - řízení lidí a procesů ke společnému cíli, talentová a hodnotová zpětná vazba a spolupráce v týmu
  • Wellbeing & Tým - rovnováha, zapojení a spokojenost lidí v týmu, talenty a hodnoty v týmu, design změn v 5 klíčových oblastech - práce, vztahy, zdraví, finance a prostředí  Nezávaznou a bezplatnou informační konzultaci v délce cca 30 minut je možné domluvit. Napište mi na email: info@talentyvpraci.cz

  Běžná délka standardní konzultace nebo koučinku je 2 - 2,5 hodiny, případně podle individuální předchozí domluvy. 

  V současné době probíhá většina konzultací a koučinku online. Na osobním setkání se můžeme dohodnout za předem sjednaných podmínek.

  Cena za konzultaci a koučink je 2.000,- Kč za 1 hodinu. 

  Důležité upozornění: Test Gallup CS34 v ceně 1.700,- Kč/1 os., není součástí ceny za konzultaci. Lze jej objednat, poslat k vyplnění a fakturovat spolu s konzultacemi. Výstupy ze softwaru TWPA nejsou součástí ceny za konzultaci, jejich cena se odvíjí od rozsahu a potřeby následné konzultace na dané téma, informace v nich obsažené nelze dále šířit ani interpretovat.