Milan Krček

talentový konzultant & kouč

MÝCH TOP5:

STRATEGIC - MAXIMIZER - INPUT - IDEATION - FUTURISTIC

Pomáhám jednotlivcům, týmům a firmám k nalezení vlastního designu úspěchu, skrze zapojení talentů a silných stránek, sdílení zkušeností a hodnot ve funkční spolupráci. 

Jsem akreditovaný externí profesionální kouč (Koučink centrum, Praha, 2012), s výcvikem talentového konzultanta (Talentový výcvik, Talentwork, 2020). 

Po několikaleté přestávce, kdy jsem se věnoval hlavně zahraničnímu obchodu, se nyní vracím také ke konzultantské a koučovací praxi se zaměřením na talent management.

Můj konzultantský styl je mixem technik a postupů, které sám používám a které se mi osvědčily, doplněných kompetencemi získanými talentovým výcvikem a mým individuálním přístupem zaměřeným na praktické využití objevených talentů a silných stránek. 

Pro přehlednost a efektivní komunikaci nad výsledky používám výstupy ze systému Talentwork People Analytics.MOJE HODNOTY:

OTEVŘENOST - KREATIVITA - INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - SPOLUPRÁCE