TALENTY V PRÁCI

Talent management z měřitelných dat a uznávaných testů.

Měření a konzultace pro rozvoj úspěšného leadera

Talent je přirozený způsob, jak se náš potenciál může projevit. 

Proč pracovat se svými talenty?

Budoucnost směřuje k propojování jednotlivců na základě aktuálních potřeb pro zvládnutí projektu, úkolu nebo naplnění cíle.

Potřebujeme objevit a využít vlastní přirozené talenty, které nám přináší nejen konkurenční výhodu, ale i přidanou hodnotu a přínos těm se kterými spolupracujeme.

Autenticita, práce s emocemi, osobními a firemními hodnotami, spolu s maximálním využitím talentů a silných stránek, jsou důležitými předpoklady úspěšného vedení týmů a firem.

Chceme vytvářet kreativní prostředí otevřené nápadům a inovacím, které nám umožní propojit individuální kvality jednotlivců do funkčního a spolupracujícího celku, který dokáže překonávat překážky a zvládat výzvy, které nám svět zítřka chystá.

Nejnovější články na blogu

Úvahy - inspirace - cvičení - zdroje

Psal se rok 2012 a já se chystal po více než deseti letech kompletně změnit práci a obor. Hledal jsem všechny možné způsoby, jak sám sebe otestovat a zjistit co by mi nejvíce sedělo a jakým směrem se dál vydat. Vyzkoušel jsem, co se dalo, hodně četl, prošel pár kurzů, ale stále to nějak nebylo ono.

Provedu vás cestou k objevení vašich talentů & silných stránek