TALENTY V PRÁCI

Talent management z měřitelných dat a uznávaných testů.

Pomáhám jednotlivcům, týmům a firmám k nalezení a zapojení talentů a silných stránek.

Online konzultace & koučink & poradenství

Individuální talentové konzultace 

 

  • Nejsilnějších TOP 5 talentů - 1 konzultace na 5 nejsilnějších talentů (1,5-2h)
  • Kompletních 34 talentů - celkem 4 konzultace na TOP 5 talentů, silné a slabé stránky, určení dominantní a vítězné strategie (4x1,5-2h)
  • Kompletních 34 talentů + Hodnoty -  celkem 5 konzultací na TOP 5 talentů, silné a slabé stránky a aktuální hodnoty, určení dominantní a vítězné strategie (4x1,5-2h + 1h)

Týmové talentové konzultace 


  • Osobní a týmové talenty a hodnoty, dominantní a vítězná strategie týmu
  • Složení a rozdělení činností lidí v týmu pro aktuální nebo připravované projekty
  • Vyhledávání a výběr nového člena týmu
  • Přehledné výstupy ze systému Talentwork People Analytics


Talentový koučink & trénink


  • Rozvoj a koučování práce s talenty zaměřené na výsledky a konkrétní řešení problémů
  • Trénink k osvojení návyků, technik a postupů, jak zlepšit a rozvíjet práci se silnými talenty a jak zvládnout a kompenzovat ty slabé
  • Vlastní pracovní a životní styl, kariéra, zvládání změn a práce s osobními hodnotami


Talent je přirozený způsob, jak se náš potenciál může projevit. 

Proč pracovat se svými talenty?

Budoucnost směřuje k propojování jednotlivců na základě aktuálních potřeb pro zvládnutí projektu, úkolu nebo naplnění cíle.

Do popředí se tak dostává potřeba objevit a využít vlastní přirozené talenty, které nám přináší nejen konkurenční výhodu, ale i přidanou hodnotu a přínos těm se kterými spolupracujeme.

Autenticita, práce s emocemi, osobními a firemními hodnotami, spolu s maximálním využitím talentů a silných stránek, se ukazují jako důležité předpoklady úspěšného vedení týmů a firem.

Současně všichni potřebujeme vytvářet kreativní prostředí otevřené nápadům a inovacím, které nám umožní propojit individuální kvality jednotlivců do funkčního a spolupracujícího celku, který dokáže překonávat překážky a zvládat výzvy, které nám svět zítřka chystá.

Provedu vás cestou k objevení vašich talentů & silných stránek