Moje cesta k talentům, pryč a zase zpátky

02.02.2021

Psal se rok 2012 a já se chystal po více než deseti letech kompletně změnit práci a obor. Hledal jsem všechny možné způsoby, jak sám sebe otestovat a zjistit co by mi nejvíce sedělo a jakým směrem se dál vydat. Vyzkoušel jsem, co se dalo, hodně četl, prošel pár kurzů, ale stále to nějak nebylo ono.

Nakonec jsem narazil na StrengthsFinder 2.0, test talentů a silných stránek prestižního Gallupova institutu. Dnes známý jako pod názvem CliftonStrengths® , který definuje 34 talentů (témat talentů) na škále od nejsilnějších TOP 5 až po nejslabší v pořadí 34.

Každý talentový profil obsahuje pořadí všech 34 popsaných témat-talentů. Přitom počet kombinací všech pořadí od 1 do 34 je více než lidí na naší planetě. To znamená, že každý člověk a jeho profil je jedinečný a unikátní, stejně tak osobní report z provedeného testu.

  • Prvních 10-12 talentů představuje naše silné talenty. Pokud jsou zvládnuté a využívané přinášejí nám do života radost a energii. Zvládneme-li je přetavit v naše silné stránky, jsou nám stálou oporou a přinášejí nám opakovaně skvělé výsledky. Máme-li je ovšem v nezvládnuté podobě, můžou nám i škodit.
  • Posledních 8-12 talentů jsou naše slabé talenty. Obvykle nám berou energii, nebaví nás a nepřinášejí nám dlouhodobě radost ani dobré výsledky. Tyto je také důležité znát a najít způsob, jak s nimi naložit, aby nás příliš neomezovaly.
  • Prostor mezi silnými a slabými talenty vyplňují naše podpůrné talenty. Tyto jsou spíše neutrální, ale je dobré je znát, věnovat jim pozornost a sledovat kdy nám pomáhají podpořit nejsilnější talenty, nebo naopak kompenzovat ty slabší.

Záměr tvůrců metodiky CliftonStrengths vychází z přesvědčení, že nalezení nejsilnějších talentů a jejich přeměna v silné stránky přináší mnohem lepší výsledky a osobní spokojenost každého jednotlivce, než když se zaměřujeme na naše slabé stránky a snažíme se je "opravit", což nám ve výsledku jen bere energii.

Po zjištění výsledků testu a prostudování talentového reportu a jednotlivých talentů-témat, moje zaujetí a nadšení pro práci s talenty ještě zesílilo. Brzy jsem přeložil všechny otázky a reporty jednotlivých talentů do češtiny a začal je šířit mezi svoje kamarády, známé, začínající podnikatele a rodinné příslušníky.

Moc mě to bavilo, ale chybělo tomu smysluplné praktické využití, kromě několika návodných cvičení a doporučení ze souhrnných zpráv, jsem vlastně nevěděl, jak s jednotlivými profily dál pokračovat. Navíc, byla tu naléhavá potřeba stabilizovat vlastní život, uživit sebe a rodinu. Nastal čas zaměřit se na rozvoj a uplatnění vlastních talentů a silných stránek.

Viděno dnes, skrze filtr popsaných a definovaných talentů Gallupu, propojil jsem tehdy svoje strategické talenty (Strategic, Input, Ideation) s několika ovlivňujícími (Activator, Maximizer) a začal jsem některé vlastní nápady nejen promýšlet, ale také aktivně uskutečňovat. Za přispění několika dalších podpůrných talentů (Positivity, Learner), jsem se dokázal rychle zorientovat v novém prostředí, naučit se co jsem potřeboval a svým nadšením pro věc přesvědčit i ty, kteří mým záměrům zpočátku nevěřili.

Skokem se přesouvám do ledna roku 2020. Jsem na mezinárodním veletrhu ve Frankfurtu, kde s kolegy a partnery spokojeně plánujeme další více než slibný rok. Přichází únor, a s ním to co si ještě pár týdnů zpátky nikdo nedokázal ani představit. První vlna COVID 19, uzavření hranic, obavy a všeprostupující nejistota. Ze dne na den všichni řešíme práci a výuku na dálku - online konference, homeoffice, homeschooling.

V té době mi přistál ve schránce email od Radky Nepustilové z Talentworku s nabídkou Talentového výcviku pro budoucí talentové konzultanty. Aktivity Talentworku jsem po očku sledoval několik let a o jejich profesionálním přístupu a odborných kvalitách jsem neměl sebemenší pochybnosti. Zdálo se to jako dobrý nápad. Navíc bylo jasné, že s mými pracovními cestami po Evropě je na nějakou dobu konec. Nepotřeboval jsem se dlouho rozhodovat.

Nabízela se mi možnost dozvědět se o práci s talenty něco nového, jít u jednotlivých talentů opravdu do hloubky, naučit se další přístupy v práci s hodnotami podle Barretta, poznat měření firemní kultury podle metodiky Tribal Leadership, nebo si vyzkoušet práci s emocemi a stresem. U toho všeho poznat několik podobně nadšených lidí, u kterých téma talentů a silných stránek zahrálo na tu správnou strunu a rozehrálo hru, která dalece přesahovala původní zvědavost, jaké talenty mi po absolvování testu vyjdou.

Talentový výcvik v mnohém naprosto předčil moje očekávání. Z původního záměru oživit si vlastní talenty, abych je ještě více dokázal využít a uplatnit, se stala naplňující spolupráce a radost ze sdílení toho co jsem se postupně dozvídal a učil.

Při domácích cvičeních s okruhem kamarádů a při tréninku s dalšími lidmi ve výcviku jsem postupně získával mnohem širší pohled na to, jak se jednotlivé talenty projevují a jak se dají prakticky využívat v kombinaci a propojení s ostatními lidmi a jejich talenty. 

Fascinující pro mě bylo sledovat, jak zásadní, a přitom přirozené změny, se rodí už z pouhého uvědomění si svých nejsilnějších talentů a jejich vědomého zapojení do každodenních aktivit a činností.

Můžu vám jen doporučit stejný postup. Na chvíli se zastavit a důkladně prozkoumat vlastní talenty a pustit se do práce na jejich přeměně ve vaše silné stránky. Poznat svoje aktuální osobní hodnoty a zjistit kam směřujete. Nejsilnější zvládnuté talenty vám potom ukážou, o co se reálně můžete na své cestě opřít. Jak budete na vaší cestě postupovat, zjistíte že práce s talenty je jenom začátek cesty k rozvoji vlastního potenciálu. Ale právě díky vědomému zapojení vašich talentů a silných stránek se může váš potenciál naplno projevit.

Talenty jsou vyjadřovacím prostředkem, jazykem a řečí, naší přirozené podstaty. Potenciálu, který chce být objeven a uznán, aby se mohl v našem životě projevit.

Pokud svým talentům věnujete pozornost, začnete je sledovat a následujete je na cestách, které před vámi otevírají, zjistíte že tu byly vlastně stále s vámi. Jako otevřené, připravené a stále aktuální pozvánky k autentickému a smysluplnému životu, který vám může přinést vnitřní naplnění a spokojenost a současně být inspirativní a užitečný i pro vaše okolí.